Cảm hứng từ Thích Minh Tuệ (1)

Văn Việt tuyển chọn

TRANH:

clip_image002

Hoạ sĩ Điệp Tuấn

 

clip_image004

Xá. Xuân Luyện

 

clip_image006

Về cõi khai tâm. Văn Nhân

 

clip_image008

Dưới bóng cây giác ngộ. Hiền Nguyễn

 

clip_image010

Người tu hành. Hiền Nguyễn

 

clip_image012

Thầy Thích Minh Tuệ thiền. Ha Khanh Linh

clip_image014

Lối về. Phạm Thanh Phúc

 

clip_image016

Bậc chân tu. Khanh Nguyen Sy

 

clip_image018

Tác giả Nguyễn Hừng

 

clip_image020

ĐÊM NHẠT NHOÀ Thầy Thích Minh Tuệ. Tác giả Tuyền Lê Thanh

 

clip_image022

Chân dung Sư Thích Minh Tuệ. Tác giả Anh Lâm

 

clip_image024

Tranh của Lê Công Duy Tính

 

clip_image026

Bước chân giải thoát. Lê Hạnh Phúc

 

clip_image028

Tranh do bé Nguyễn Quang Nghĩa (10 tuổi, Đắk Lắk) vẽ.

 

clip_image030

Tranh Lê Trọng Nghĩa

 

clip_image032

Tranh gò đồng của Phạm Xuân Trường

 

clip_image034

Hoàng A Sáng

 

clip_image036

Nguyễn Hồng Hưng

clip_image047

Art Hiền

clip_image049

Thầy Minh Tuệ bộ hành. Lê Sâm

 

clip_image051

Sư Thích Minh Tuệ ngồi thiền. Lê Sâm

 

Tranh không rõ tác giả:

clip_image038

clip_image040

clip_image042

clip_image043

clip_image045

 

 

BIẾM HOẠ:

clip_image053

Hoạ sĩ Lê Hùng

clip_image055

Đoàn người đi theo sư Thích Minh Tuệ. Tác giả: Bom Nổ Chậm

clip_image057

Sư Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Babui

Comments are closed.