Tranh Gà của Nguyễn Quân

Xin mời bạn đọc ngắm loạt Tranh Gà độc đáo mà hoạ sĩ Nguyễn Quân có nhã ý gửi đến Văn Việt nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu.

V.V.

Nghệ thuật - Tranh Gà 8

Nghệ thuật - Tranh Gà 1

Nghệ thuật - Tranh Gà 2

Nghệ thuật - Tranh Gà 3

Nghệ thuật - Tranh Gà 4

Nghệ thuật - Tranh Gà 5

Nghệ thuật - Tranh Gà 6

Comments are closed.