André Menras

Vài kỷ niệm

André Menras Tôi thật đau buồn được tin cụ Đặng Văn Việt từ trần. Người bạn thân ấy, mỗi lần ghé Hà Nội tôi…