Bảo Huấn

Nu na nu nống xứ mêman (7)

Truyện Nguyễn Viện Minh họa Bảo Huân 21. CỬA HÀNG BÁN TIM Không phải là ngày xửa ngày xưa mà ở một tương lai…

Nu na nu nống xứ mêman (3)

  Truyện Nguyễn Viện Minh họa Bảo Huân     6. CHIM CỦA CÁC LOẠI CHIM Ngày xưa ở xứ mê man có một…

Nu na nu nống xứ mêman (2)

Truyện Nguyễn Viện Minh họa Bảo Huân   4. CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG Một ngày kia khi dòng sông chảy ra tới biển dòng…

Nu na nu nống xứ mêman (1)

  Truyện Nguyễn Viện Minh họa Bảo Huân 1. THƯỢNG ĐẾ SINH RA QUỶ Ngày xửa ngày xưa có một con quỷ thật xinh…