Chu Văn Sơn

Chủ nghĩa mặt tiền

(Rút từ facebook của Chu Văn Sơn) Trong những ngày gần đây, trước những thông tin nhức nhối về sự xuống cấp: hàng loạt…