Đặng Đình Mạnh

Thánh ca tự do

Đặng Đình Mạnh "Ngục tối không giam cầm được ý chí tự do…". Đó đã là một phần ca từ trong nhạc phẩm mang…

Ân tình

Nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cậu thanh niên trẻ dựng xe trên lề rồi bước đến trước mặt: – Cháu nghe mấy chú…