Đinh Cường

14 bài thơ cho Lữ Quỳnh

Nhân ngày giỗ lần thứ 3 của Họa sĩ Đinh Cường (7/1/2016-7/1/2019), Văn Việt trân trọng giới thiệu 14 bài thơ của ông tặng…