Đỗ Ngọc Thống

Đi xem lòng yêu nước

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) Như đã nói, chiều nay tôi có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ra…

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) 1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào…