Đỗ Ngọc Thống

Ai hạnh phúc hơn?

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) 1. Tôi đã quen và gặp những người tiền nhiều đến mức không biết dùng thế nào…