Đỗ Quang Nghĩa

Thơ Đỗ Quang Nghĩa

trên balkon 29.08.2018 Bông hướng dương của tôi như một bài haiku bé xíu. *** 21.08.2018 Hóa ra đời mình bắc ngang hai thế…

Thơ Bashô (1643 – 1694)

Đỗ Quang Nghĩa dịch từ tiếng Đức * Chuông ngân ngày mới bắt đầu ngân theo, hương muôn hoa. * Bãi chiến trường xưa…