Đỗ Quyên

Đẻ sách (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Đỗ Quyên  Chương 2 Theo chân những người tỵ nạn 2.10 The Kangaroo không hề nảy ý cạnh tranh với Der…

Đẻ sách (kỳ 4)

Chương 2 Theo chân những người tỵ nạn 2.9 “Anh cứ ngủ đi… Tôi sẽ ru anh bằng triết thuyết chủ nghĩa cộng sản,…

Đẻ sách (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Đỗ Quyên Chương 2 2.7 Minh Rô-lăng như con quái vật của dân thiết kế xe hơi vùng biên giới Pháp-Đức….

Đẻ sách (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Đỗ Quyên Chương 2 Theo chân những người tỵ nạn 2.1 Từ đây nhà văn ăn tim – ông David O’Donovan…

Đẻ sách (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Đỗ Quyên Tặng mẹ và sách • Cám ơn những tác giả của các trích dẫn và những bạn văn đã…

Chùm thơ Đỗ Quyên

Đỗ Quyên 1. THƠ TUYẾT Đầu đông những lời giận dỗi lá thư em gửi tới

Nước Đức & châu Âu, đến và đi… – III

Đỗ Quyên Kỳ I: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-i/ Kỳ II: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-ii/ “Hỡi ôi! Những kẻ lên đường Đang tâm để cả cô đơn lại nhà” Nguyễn Bính…

Nước Đức & châu Âu, đến và đi… – II

Đỗ Quyên Kỳ I: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-i/ “Hỡi ôi! Những kẻ lên đường             Đang tâm để cả cô đơn lại nhà” Nguyễn Bính (1918 – 1966)…