Đỗ Quyên

Chùm thơ Đỗ Quyên

Đỗ Quyên 1. THƠ TUYẾT Đầu đông những lời giận dỗi lá thư em gửi tới

Nước Đức & châu Âu, đến và đi… – III

Đỗ Quyên Kỳ I: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-i/ Kỳ II: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-ii/ “Hỡi ôi! Những kẻ lên đường Đang tâm để cả cô đơn lại nhà” Nguyễn Bính…

Nước Đức & châu Âu, đến và đi… – II

Đỗ Quyên Kỳ I: http://vanviet.info/tho/nuoc-duc-chu-u-den-v-di-i/ “Hỡi ôi! Những kẻ lên đường             Đang tâm để cả cô đơn lại nhà” Nguyễn Bính (1918 – 1966)…