Đỗ Quyên

Thẩn thơ cùng triết lý

Đỗ Quyên Vừa mới tục bản, giữa làng báo chí Việt, một tập san triết học và tư tưởng mang tên TRIẾT, có trụ…

Thơ Đỗ Quyên Tết ba bài

CHUYỆN CÂU ĐỐI TẾT   Câu bên phải hỏi câu bên trái – Rằng thì thế vầy đã thật Tết hay chưa

Thơ Đỗ Quyên

EM MIỀN TRUNG     … khi anh vừa giữ eo em chặt sắp nhập sát hai mình…

Thơ Đỗ Quyên

THƠ EM THƠ TỔ QUỐC Biên cương thi pháp giữ Biển đảo mạnh ngôn từ Tổ quốc thơ tạm ổn (Bá ngọ lũ quân…

Thơ Đỗ Quyên

ĐỨA CON CHUNG Em, anh vừa bị bác sĩ xem là đang có thai phải đẻ trong tiếng thét đêm mơ vỡ tan

Lại thư về thơ

Đỗ Quyên – “Làm một bài thơ sau Auschwitz là điều dã man!” – “Biết rồi khổ lắm nói mãi…” Nhưng bữa nay đám…