Đỗ Trung Quân

Lời ngỏ sau ngày 10-6-2018

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân) Chúng tôiXin lỗi vì sự phiền hàNghẽn xeTắc mạchChúng tôi phải bước xuống mặt đườngHoặc là nước…