Hà Thủy Nguyên

Vị thần hiện đại

Hà Thủy Nguyên “Ta có thể ẩn mình trong vỏ hạt dẻ, nhưng vẫn là thượng đế của vũ trụ vô biên” (Trích Hamlet…