Hoàng Hưng

Thơ Hoàng Hưng 1961-2005

Sau tập “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm cùng một số tư liệu liên quan, hôm nay HH xin tặng các bạn tập thơ…

Năm ngày ở Tu viện Mộc Lan

Ghi chép của Hoàng Hưng Namo Avalokiteshvara… Không lần nào nghe bài tụng hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát của tăng thân Làng…

Lạc cõi giang hồ

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ Tôi đã nghe câu chuyện đại khái như thế này từ một con người có thực: nhà thơ –…

Louise Glück: Tiểu luận và Thơ

Hoàng Hưng chuyển ngữ Nhà thơ Louise Glück (sinh 1943), được giới Thơ Mỹ đánh giá là một trong những tác giả thơ tài…