Hoàng Vũ Thuật

Thơ Hoàng Vũ Thuật

THÀNH PHỐ CÁ HEO (Giấc mơ người họa sĩ) Những chú cá heo chết trên biển Thái Bình Dương lại bơi vào thành phố…

Thơ Hoàng Vũ Thuật

LỖ THỦNG             Gửi anh Phan Thanh Thọ song cửa sinh từ bộ xương sườn mặt trời ở đấy anh treo bức phù điêu…