Hoàng Vũ Thuật

Thơ Hoàng Vũ Thuật

LỖ THỦNG             Gửi anh Phan Thanh Thọ song cửa sinh từ bộ xương sườn mặt trời ở đấy anh treo bức phù điêu…