Khánh Trường

Biến cố trong rừng tràm

Truyện Khánh Trường Chuyện vượt biên đã xảy ra quá lâu, và đã có quá nhiều người viết. Ngày nay, nhất là lớp trẻ,…