Kiều Maily

Thơ Kiều Maily

Chân dung nhà thơ Kiều Maily BÀN CHÂN NÂU Đi đâu kia? – gót chân trần bên kia ngọn suối là đồi cát trơn…

Thơ Kiều Maily

  NĂM CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI CHĂN CỪU      1. Đỉnh hạn     Khi trời không làm mưa lớp lớp mảnh đất…