Laurent Sagalovitsch

Nhân loại không thể sống thiếu Thượng đế

Laurent Sagalovitsch http://www.slate.fr/story/167285/lhumanite-ne-peut-pas-vivre-sans-dieu Nguyễn Quang Bình dịch Đòi con người ta chối bỏ Thượng đế, thì cũng giống như bắt một đứa  trẻ ngủ…

Sống đôi khi cũng oải

Laurent Sagalovitsch, http://www.slate.fr/story/157456/fatigue-vivre-parfois Nguyễn Quang Bình dịch Có nhiều hôm, cố hỏi sao mình thèm sống, sống nơi nào mà cứ như là muốn…

Nhà văn: Ôi cái nghề chó cắn!

Laurent Sagalovitsch, http://www.slate.fr/story/163766/ecrivain-un-metier-de-chien Nguyễn Quang Bình dịch Tiền lương và thù lao? Ai muốn trả sao thì trả. Bảo vệ bảo hiểm xã hội…