Lê Trí Tuệ

Thơ Lê Trí Tuệ

Kẻ câm   Với thân trần Mi đi dưới tháng năm bước đi không cầu mong thượng đế. Không bạn bè, tình yêu càng…