Lê Vĩnh Tài

Thơ Lê Vĩnh Tài

  Bài trường ca người Mông   (ghi chép ở hà giang) 1. 50 / 50 không phải hên xui mà là đi. không…

Bài trường ca Ukraine…

Lê Vĩnh Tài   Tựa   uống đi rượu lửa phỏng tay cánh đồng tuyết trắng đạn bay xoá rừng tự dưng mất nước…