Lữ Quỳnh

Cõi yên nghỉ

Truyện Lữ Quỳnh * Chân dung Lữ Quỳnh – Phan Nguyên vẽ. Nhìn những con chim ngậm cỏ ríu rít bay về rúc vào…