Lý Quang Hoàn

Thơ Lý Quang Hoàn

KẺ DI DÂN MUỘN MÀNG Tôi chỉ là một kẻ muộn màng trong cuộc chạy đua vào vùng đất thánh … “Khi đến chợ…

Thơ Lý Quang Hoàn

CÓ NHỮNG THÁNG NGÀY RẤT LẠ Có những ngày tháng mà đường đi của những con chữ dường như tắt nghẽn ở phía bên…