Nam Dao

Thơ tặng Lê Hiếu Đằng

Nam Dao Vứt kiếm xuống đi vào ngõ tuyệt tình Thanh kiếm rỉ mong có người vẫn nhặt Mang mang đất trời hồ thủy…

Tiếng cồng (kỳ cuối)

Tiểu thuyết của Nam Dao SAU HUYỀN THOẠI: …bất tận ngôn “… Anh ơi, em đã nghe ra tiếng cồng anh về đây tìm…

Tiếng cồng (kỳ 8)

Tiểu thuyết của Nam Dao 5 DỐC ĐỈNH HÀM RỒNG Trong phòng ăn khách sạn, André ủ rũ, tay ôm trán, mắt nhìn vào…

Tiếng cồng (kỳ 7)

Tiểu thuyết của Nam Dao * Giáp H’mong hồi sinh. Công chúa sai vật trâu mổ lợn, sửa soạn một bữa tiệc cho cả…

Tiếng cồng (kỳ 6)

Tiểu thuyết của Nam Dao 4 LŨNG MÂY Lục đục ra cửa khách sạn, đám du khách đã thấy Lùng Thầu và vài người…

Tiếng cồng (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Nam Dao * Ba người rẽ ngang hông nhà thờ, dừng chân trên những bực đá dẫn xuống chợ. Cứ mỗi…

Tiếng cồng (kỳ 4)

Tiểu thuyết của Nam Dao 3 MỘ BƯỚM Nghe tiếng lục đục trong bếp, Sa bật dậy. Choàng tấm áo len lên người, nàng…

Tiếng cồng (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Nam Dao 2 BẾN LÚ Giao xong công việc khách sạn cho người làm, Sa chạy lên tìm Marthe. Ðám du…

Tiếng cồng (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Nam Dao 1- CÂY ÐA NƠI ÐỈNH MIẾU Chập tối, chuyến xe của cà phê Sinh từ Hà Nội lăn bánh…

Tiếng cồng (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Nam Dao Nhà xuất bản Thi Văn 2015 … Tiếng Cồng không biết từ đâu vẳng lại khiến đám năm mươi…

Hành khúc Hoàng Sa

Nam Dao . dâng lên Mẹ ở đảo Lý Sơn                                   tặng N. Ước Biển xanh biển xanh                                     sóng rì rào trời xanh…