Nam Dao

Tiếng cồng (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Nam Dao 2 BẾN LÚ Giao xong công việc khách sạn cho người làm, Sa chạy lên tìm Marthe. Ðám du…

Tiếng cồng (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Nam Dao 1- CÂY ÐA NƠI ÐỈNH MIẾU Chập tối, chuyến xe của cà phê Sinh từ Hà Nội lăn bánh…

Tiếng cồng (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Nam Dao Nhà xuất bản Thi Văn 2015 … Tiếng Cồng không biết từ đâu vẳng lại khiến đám năm mươi…

Hành khúc Hoàng Sa

Nam Dao . dâng lên Mẹ ở đảo Lý Sơn                                   tặng N. Ước Biển xanh biển xanh                                     sóng rì rào trời xanh…