Nam Nguyên

Thơ Nam Nguyên

HAI GIỜ GIÓ THỔI Mọi thứ thật nhàm chánChẳng hạn câu nói nàyTôi đã ngồi ì trong phòng suốt hai giờChỉ để nhìn vào…