Nguyễn Ngọc Hoa

Cõi trần vấn vương

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Chín 1954 – Vượt tuyến vào Nam. Lần đầu tiên đi tàu biển nhưng không bị say sóng vì…

Một đời thủy chung

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Giêng 2005, tôi có việc về Sài Gòn sau gần ba mươi năm bỏ nước ra đi. Trước khi…

Còn đâu chỗ quê hương

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Chín 1954, ngôi nhà rộng lớn của nội trở nên trống vắng. Chị vú về quê trên làng Lộc…

Dẫu chết không lìa

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Tháng Bảy1954, hiệp định Giơ-neo [Genève, tiếng Pháp] được ký kết, hứa hẹn mang lại hoà bình nhưng lại chia…

Con trâu con

Truyện Nguyễn Ngọc Hoa Những ngày hè, khoảng đường làng chính bên hông nhà ông Đội Há là sân chơi của bọn trẻ con….