Nguyễn Hàn Chung

Thơ Nguyễn Hàn Chung

TRANG THƠ THÁNG TƯ CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG QUA NHIỀU NĂM THÁNG   Vọng tháng tư   Biển vọng núi núi vọng sông Đau…

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Giấc mơ tráng kiện Trong một giấc mơ nào đó bất ngờ không nhớ thời gian tôi mù mờ chuyện ai phân công tôi…

Thơ Nguyễn Hàn Chung

  Tôi sẽ bắn vào quá khứ Tương lai ai bắn tôi bằng đại bác tôi chịu tan xác không một chút than oán…

Lục bát tháng Tư

Nguyễn Hàn Chung  cách ly hôm qua trong lúc chia tayem chìa má tôi vội quay lẹ làngcả đời mới dám chơi sangkhông thèm…

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Tách khuya anh rót khuya vào tách cà phêbồng nhẹ em thả vào khói thuốcbàn tay anh vẫn còn lực tuy có hơi run…

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Ba bài thơ khi nhìn mưa đá rơi ở Houston Texas 1 Mưa chiều Texas rất sâu Mưa Sài Gòn đã nát nhàu tuổi…

Chùm thơ gửi Văn Việt

Nguyễn Hàn Chung   Huyễn hoặc   Chúng ta lầm lũi đi miết trên một con đường đi một mình không có em bên…

Tâm sự với học trò cũ

Nguyễn Hàn Chung Chúng nó không cần bắt chước cha ônglùa manh lệ tràn sang biên ảichúng ghìm xí xố véo von giữa lòng…