Nguyễn Hàn Chung

Chùm thơ gửi Văn Việt

Nguyễn Hàn Chung   Huyễn hoặc   Chúng ta lầm lũi đi miết trên một con đường đi một mình không có em bên…

Tâm sự với học trò cũ

Nguyễn Hàn Chung Chúng nó không cần bắt chước cha ônglùa manh lệ tràn sang biên ảichúng ghìm xí xố véo von giữa lòng…