Nguyễn Hoàng Anh Thư

Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư

Mưa Một sợi tóc, một đám mây, một cuộn dây, những bàn tay Đang xiết một bầu trời Bầu trời đang bị vắt thành…

Thơ Hồ Minh Tâm

Thơ của Hồ Minh Tâm đọc thật khoái, đó là cảm nhận ban đầu khi tôi đọc thơ Hồ Minh Tâm, có cái cảm…