Nguyên Lạc

Về chữ “bậu”

Nguyên Lạc “Bậu” là tiếng dân dã, tiếng thân yêu của vùng Tây Nam bộ chúng tôi. Mỗi lần nghe ai nói, hoặc gặp…

Thơ Nguyên Lạc

ĐÊM CUỐI NĂM NGHE HƯƠNG XƯA * Mùa xuân đừng nhé. chớ về đây ! Để chút hoài hương đối sầu này Người hỡi….