Nguyễn Minh Kính

O Khương

Hồi ức của Nguyễn Minh Kính Văn Việt xin chuyển đến bạn đọc bài viết ngắn đầu tiên của một cộng tác viên. Câu…