Nguyễn Phượng

Thơ Nguyễn Phượng

Chùm thơ TRONG IM LẶNG   CÕI VẮNG   I Cõi vắng có nụ cười mỏi mệt Bàn tay mềm nhổ sợi tóc bạc….