Nguyễn Quang Bình

Nhà văn: Ôi cái nghề chó cắn!

Laurent Sagalovitsch, http://www.slate.fr/story/163766/ecrivain-un-metier-de-chien Nguyễn Quang Bình dịch Tiền lương và thù lao? Ai muốn trả sao thì trả. Bảo vệ bảo hiểm xã hội…