Nguyễn Thanh Hiện

Thơ Nguyễn Thanh Hiện

Nơi trú ẩn những ký ức rời rạc viết tặng Qui Nhơn, thành phố tôi đang sống [một] đấy là nơi tôi đã sống…