Nguyễn Thị Ngọc Hải

Ba lần đi tìm Hồ Dzếnh

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, 28/01/2017 PNO – Quái lạ, suốt bao nhiêu năm làm báo ở Hà Nội, bao nhiêu lần đạp…