Nguyễn Thọ

Khước từ

Nguyễn Thọ Xưa nay không ai tin rằng người Công giáo ngoan đạo lại không đi lễ nhà thờ vào ngày Chúa phục sinh….

Những chiếc mũ

(Rút từ facebook của Nguyễn Thọ) Mấy hôm nay, tôi cứ bần thần mỗi khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm bị vỡ mà…