Nguyễn Trung Kiên

Đêm đông

Nguyễn Trung Kiên Đêm đông mịt mù hun hút. Phố khuya khoắt cây đèn câm cột điện nín. Trên tầng năm phòng bảy nhăm…