Nguyễn Văn Miếng

Ân tình

Nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cậu thanh niên trẻ dựng xe trên lề rồi bước đến trước mặt: – Cháu nghe mấy chú…