Nguyễn Xuân Hưng

Tổng tập về rươi

FB Nguyễn Xuân Hưng Rươi múa chài Năm đó, mùa rươi tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng năm, tôi nhớ rươi về quê…