Nguyên Yên

“Crazy”

Nguyên Yên Tranh Đinh Trường Chinh Điệu nhạc đơn độc trỗi dậy, người ca sĩ giọng khàn đục cất cao tiếng hát mê hoặc…

Chuyến đi xa

Truyện Nguyên Yên Tưởng như mọi chuyện đã hoàn chìm sâu vào quá khứ, nhưng không phải. Với một tổn thương quá sức chịu…