Nguyên Yên

Bất diệt

Nguyên Yên “Nửa khuya” – Tranh Đinh Trường Chinh đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm ngày đêm thời gian không…

“Crazy”

Nguyên Yên Tranh Đinh Trường Chinh Điệu nhạc đơn độc trỗi dậy, người ca sĩ giọng khàn đục cất cao tiếng hát mê hoặc…

Chuyến đi xa

Truyện Nguyên Yên Tưởng như mọi chuyện đã hoàn chìm sâu vào quá khứ, nhưng không phải. Với một tổn thương quá sức chịu…