Như Quỳnh de Prelle

Thơ Như Quỳnh de Prelle

Inside trong vòng tay của kẻ khác người đàn ông nhận ra nỗi buồn trong niềm vui của kẻ khác người đàn bà nhận…