Phạm Cao Hoàng

Bò và người

Thơ Phạm Cao Hoàng Photo by Phạm Cao Hoàng, Phú Thứ, tháng 9.2017 không rõ kiếp trước chúng tôi là gì không biết kiếp…

Tôi đang vẽ tâm hồn của bạn

Phạm Cao Hoàng Tặng anh Trương Vũ Trong ảnh: Họa sĩ Trương Vũ – Photo by Phạm Cao Hoàng. Virginia, 6 tháng 12, 2015…