Phạm Kỳ Đăng

Bi kịch của Angela Merkel

Wolf Biermann, The New York Times, 29-6-2018 Phạm Kỳ Đăng dịch Thủ tướng Angela ở Berlin. Sean Gallup/Getty Images Ở thế kỷ 21 chúng…

Thơ Hermann Hesse

Phạm Kỳ Đăng dịch Hermann Hesse : (Hermann Karl Hesse, cũng viết dưới bút danh Emil Sinclair, * 1877 † 1962) nhà văn, nhà…

Tuyển Frankfurt (kỳ 5)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ „Tháng Chín“ của Hermann Hesse Gerhard Stadelmaier Dưới giác độ trữ tình, tháng Chín đang lại gần là…

Tuyển Frankfurt (kỳ 4)

Phạm Kỳ Đăng dịch Sự vụ của sếp và lao động Rainer Kirch Ai nói nhỉ? Thi sĩ? Nói với ai? Với Chúa. Ai…

Tuyển Thơ Frankfurt (kỳ 3)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ „Berlin, em – người đàn bà Đức“ của Wolf Biermann Durs Grünbein Ngày hôm nay thơ thể ballad…

Tuyển tập Frankfurt (kỳ 2)

Phạm Kỳ Đăng dịch Bài thơ “Ba hồ cảnh ở Hellbrunn” của Georg Trakl Gerhard Stadelmeier (1) Ma quỉ ướt đầm trêu ngươi ngoi…

Hợp tuyển Frankfurt (kỳ 1)

Phạm Kỳ Đăng dịch Hợp tuyển Frankfurt -  chuyên mục trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung – mở ra theo sáng kiến của nhà phê…