Phạm Nguyên Trường

Một vụ đấu tố

Phạm Nguyên Trường Mình bị bịt mắt. Bị hai người lôi từ trên xe xuống. Họ bắt mình quỳ rồi mới mở băng bịt…

Những ngày cuối cùng của Joseph Stalin

Paweł ŁepkowskiPhạm Nguyên Trường dịch từ bản tiếng Nga tại http://inosmi.ru/history/20161009/237994318.html, bản gốc trên Rzeczpospolita. Lời người dịch: Xin xem xét các nhân vật…