Phạm Phương

Đỉnh cao

Truyện Phạm Phương Đỉnh núi dựng đứng, lởm chởm cây bụi và những vỉa rêu xõa xượi dưới không gian trầm buồn sương. Buổi…

Đêm và mặt trời

Truyện Phạm Phương Tôi sinh năm 1991 – năm Liên Xô tan rã, người bố quân nhân oai hùng của tôi phải rời quân…

Độc thoại

Truyện Phạm Phương Mời bạn đọc tác phẩm của một nhà văn – dịch giả trẻ: Phạm Phương, người đã ít xuất hiện trên…