Phạm Quang Long

Nhà Hóng và bóng đá

(Rút từ facebook của Phạm Quang Long) Thấy hàng xóm rủ nhau đi đón đội U23 về nước, Hóng bảo vợ:- Chiều nay đội…