Phạm Văn

Truyện ngắn George Orwell

Phạm Văn dịch và giới thiệu George Orwell (1903-1950), tên thật là Eric Arthur Blair, sinh tại Bengal, Ấn Độ. Cha ông là làm…

Gọi tên chiến tranh

Phạm Văn Chiến tranh Korea, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Afghanistan, Chiến tranh Iraq. Đó là cách người Mỹ gọi tên những cuộc…