Phạm Xuân Nguyên

Phát súng trúng tim

Phạm Xuân Nguyên Phát súng trúng timÔng Lê Đình KìnhTám tư tuổi sinhNăm bảy tuổi đảngLúc bốn giờ sángNgay tại nhà mìnhNgày rằm cuối…

Trốn

Phạm Xuân Nguyên Trà My trốn chui trong containerChín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơCô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốcChín…