Phạm Xuân Nguyên

Tự hào và hối tiếc

N. S. Khrushchev FB Phạm Xuân Nguyên (Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894 – 1971), tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô (1953 – 1964),…

Nguyên Ngọc người đi

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên) (Hôm nay, 5/9/2017, nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 85. Chúc mừng ông, tôi đưa lại bài…