Phạm Xuân Nguyên

Trốn

Phạm Xuân Nguyên Trà My trốn chui trong containerChín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơCô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốcChín…