Phạm Xuân Nguyên

“Tranh treo”

Phạm Xuân Nguyên   Tranh treo không phải tranh treo nhưng là tranh treo. Nghĩa là tranh treo không phải tranh được treo. Tranh…

William Butler Yeats và Nguyễn Du

Phạm Xuân Nguyên William Butler Yeats (1865-1939) là nhà thơ Ireland được coi là một trong những nhà thơ lớn nhất thế kỷ XX,…

Nhà văn Milan Kundera qua đời

Phạm Xuân Nguyên Tôi vừa được một bạn văn báo tin ông mất. Cảm giác của tôi là thẫn thờ. Cảm giác của một…

Thông báo

Phạm Xuân Nguyên XUÂN QUỲNH – MỘT CÁCH NHÌN KHÁC Đó là tên cuộc hội thảo văn học vào sáng ngày mai (22/10/2022) tại…

Tụng ca cái buồn

Iosip Brodsky Đây là bài nói của nhà thơ Nga sống tại Mỹ Iosif Brodsky (1940 – 1996) trước các học sinh tốt nghiệp…