Phan Tấn Hải

Nhà thơ Xu Lizhi

Phan Tấn Hải Nhà thơ Xu Lizhi (1990-2014) là một hình ảnh bi thảm trong thời đại chúng ta. Anh sống và chết như…

Hai bài thơ từ Hồng Kông

Phan Tấn Hải Hong Kong đang thu hút sự chú ý của cả thế giới. Người ta muốn biết dân Hong Kong đang nghĩ…

Marx và Thiền Đi Bộ

Gary Leupp, tạp chí CounterPunch ấn bản 18/6/2019 Phan Tấn Hải dịch Đó là chuyện ít người biết: Karl Marx, một trong những lý…