Phan Tấn Hải

Cậu bé và hoa mai

Truyện Phan Tấn Hải Khi tôi viết những dòng chữ này thì cậu bé vẫn còn ở trong trại. Nghĩa là bạn có thể…

Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh

Truyện Phan Tấn Hải Phải nhiều tháng sau, tôi mới biết cô nàng bị bệnh ung thư. Gần như là không ý thức, tôi…