Phan Thị Hà Dương

Bếp lửa

Phan Thị Hà Dương   Tôi vừa đọc không ngơi tiểu thuyết của thanh tâm tuyền viết năm 1956 từ Thủ Dầu Một, về…

Trăng sa mạc

Phan Thị Hà Dương Trung thu? Nhưng vì sao đêm nay tôi không nhớ về những tối kéo đèn rộn rã, những đêm phóng…