Phan Thúy Hà

Đừng kể tên tôi (kỳ 2)

Truyện ký của Phan Thúy Hà 7. Ông đội trưởng đội sản xuất đánh kẻng người làng tới họp. Nội dung cuộc họp kêu…

Đừng kể tên tôi (kỳ 1)

Truyện ký của Phan Thúy Hà CÁI GIÁ CỦA CHIẾN THẮNG LỚN HƠN SỰ THẬT CỦA NÓ Đại tá Thái Kế Toại Tôi là…