Phan Thúy Hà

Đừng kể tên tôi (kỳ 4)

Truyện ký của Phan Thúy Hà 22. Đơn vị lên xe về Tây Ninh. Hành quân bộ xuống Củ Chi. Người dân bí mật…

Đừng kể tên tôi (kỳ 3)

Truyện ký của Phan Thúy Hà 15. Chiến dịch Kon Tum 1972. Đêm 12 tháng 1. Tiểu đoàn 9 vây cao điểm 1015. Trên…

Đừng kể tên tôi (kỳ 2)

Truyện ký của Phan Thúy Hà 7. Ông đội trưởng đội sản xuất đánh kẻng người làng tới họp. Nội dung cuộc họp kêu…

Đừng kể tên tôi (kỳ 1)

Truyện ký của Phan Thúy Hà CÁI GIÁ CỦA CHIẾN THẮNG LỚN HƠN SỰ THẬT CỦA NÓ Đại tá Thái Kế Toại Tôi là…